Решения с швейцарско качество за сигурен трансфер на данни и видео материал

Nordgrat е швейцарски високотехнологичен стартиращ бизнес, основан през 2016 г. Първият ни продукт е yourVcam. Развитието му е извършено в тясно сътрудничество с NCR (Швейцария). Нашата цел е да предложим съвременни и ориентирани към бъдещето решения, свързани със сигурността и трансфера на данни.

Nordgrat на кратко:

  • Разработване на интелигентни решения в областта на сигурния трансфер на данни и видео материал

  • Седалище в Швейцария

  • Решения, съобразени с индивидуалните нужди на клиентите

Nordgrat на кратко:

  • Високотехнологичен стартиращ бизнес, помагащ развитието на иновативните Ви идеи

  • Сигурността е ключова за нашия бизнес модел

  • Тясно сътрудничество с NCR (Швейцария)