Интегрирани концепции за Вашите индивидуални нужди

Нашата експертиза обхваща целия процес от изграждането на концепцията до разработването на крайния продукт. Ние сме тясно специализирани върху разработването на софтуерни решения в областта на сигурния трансфер на данни и видео материал. Фактът, че сме част от световна мрежа от експерти в различни области ни позволява да предложим моментно решение на индивидуалните Ви потребности. Nordgrat се отличава с качество, иновативност и съвременен подход.

yourVcam

yourVcam е гъвкавo решение за видеонаблюдение. Съвместимостта й позволява лесното и безпроблемно интегриране както в налични, така и в концепции в процес на планиране. yourVcam е подходящо решение, което може да бъде използвано в наблюдателна система както от една камера, така и в група от повече камери.

Консултантски услуги

Ние Ви осигуряваме подкрепа при концепирането и имплементирането на съобразени с нуждите Ви решения. Нашите консултантски услуги обхващат целия жизнен цикъл на продукта: от идеята през необходимите за нейното осъществяване квалитативни и квантитативни анализи до етапа на нейното реализиране. Ние ще бъдем Вашия единствен партньор по всички въпроси свързани със сигурния трансфер на данни.

Създаване на софтуерни продукти

Ние Ви предлагаме проектиране и разработване на софтуерни продукти, целящи запазването на данни в облак. Задълбочената ни експертиза не просто дава възможност за изграждането на нови продукти, а и за тяхното оптимизиране до окончателното пазарно напасване. Една от основните ни цели е да Ви помогнем в цялостното управление на проекти, преминаващи през всички нива на жизнения цикъл.

Оперативни услуги за “white-label” решения

Нашата „white-label“ услуга позволява различни варианти за иновативен дизайн на продукта. Това гарантира гъвкавост и ливъридж за вашето продуктово портфолио без значителни усилия. Тези решения могат лесно да бъдат интегрирани както във Вашата продуктова линия, така и ефективно адаптирани, за да отговарят на специфичните Ви нужди.